Guy Pearce

Guy Pearce

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1967-10-05

Nơi Sinh: Ely, Cambridgeshire, England, UK

Còn được Biết đến Như: Guy Edward Pearce, 가이 피어스, Гай Пирс

Phim nổi tiếng