Zoë Bell

Zoë Bell

Tiểu sử

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1978-11-17

Nơi Sinh: Waiheke Island, New Zealand

Còn được Biết đến Như: 조이 벨