Liên Minh Công Lý: Nghịch Lý Tia Chớp (2013)Advertise with Anonymous Ads

Liên Minh Công Lý: Nghịch Lý Tia Chớp (2013) Full Movie

Flash ( Barry Allen ) tỉnh dậy và nhận ra lịch sử thế giới hoàn toàn thay đổi. Cuộc chiến giữa Quân đội Amazon và Binh Đoàn Atlantis do Wonder Woman và Aquaman đe dọa hòa bình và sự sống nhân loại. Flash phải liên kết với một số siêu anh hùng ít ỏi còn lại để chặn đứng chiến tranh và tìm đường quay về dòng thời gian cũ.

Phim Tương Tự